Truyện của Tuonglx113

Đăng bởi: Tuonglx113

1661 - 182 - 34

Diệp Hắc Vũ bỏ mạng trên chiến trường tại mạt thế thời đại, không ngờ rằng lại được xuyên không

Đăng bởi: Tuonglx113

60859 - 4263 - 40

Truyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều