Truyện của Mby3012

Đăng bởi: Mby3012

31880 - 3047 - 28

Không một món đồ vật nào có linh hồn, trừ phi con người tưởng tượng ra linh hồn bên trong

Đăng bởi: Mby3012

139737 - 6942 - 24

Một cậu trai nhỏ bé phải "gánh nợ" thay bố dượng của mình bằng cách về ở cùng và