Truyện của Kreinyi

Mặc Mạch

Writing

Đăng bởi: Kreinyi

34014 - 2483 - 82

Lâm Mộ, ý là khu rừng buổi đêm. Mà, mỗi lần Lục Nhung đưa tay ra dấu thủ ngữ đều ra

Đăng bởi: Kreinyi

341816 - 40143 - 183

"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải

Đăng bởi: Kreinyi

752956 - 83631 - 200

Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng