Truyện của Gladys_ptr

Đăng bởi: Gladys_ptr

28 - 9 - 3

Gái bán hoa tả về cuộc sống thiểu não , bộn bề của các tần lớp xã hội , nơi

Đăng bởi: Gladys_ptr

2702 - 217 - 19

liệu em có nghe thấy không ? dòng thơ của kẻ si tình