Truyện của Youarethewhitecloud

Thơ ngắn

Writing

Đăng bởi: Youarethewhitecloud

50802 - 1940 - 73

Ngẫu hứng viết ra, vụn vặt. Mỗi phần đều từ những mảnh thơ trôi nổi trong cuộc đời. Viết gửi em, viết

Đăng bởi: Youarethewhitecloud

1455 - 89 - 23

Nhật ký. Ảnh trong tập nhật ký này đều được chụp bởi Youarethewhitecloud.

Đăng bởi: Youarethewhitecloud

3730 - 125 - 25

Yêu thích.

Tản văn

Writing

Đăng bởi: Youarethewhitecloud

300 - 14 - 4

Ngẫu hứng, ngắn.

Đăng bởi: Youarethewhitecloud

165 - 5 - 8

Những ngày không phải một mình. BwC Ảnh chụp bởi Youarethewhitecloud.

Vài khúc ca

Writing

Đăng bởi: Youarethewhitecloud

651 - 30 - 12

Đủ các thể loại, dịch vì yêu thích. Ca từ như những vần thơ.

Đông ngắn

Writing

Đăng bởi: Youarethewhitecloud

475 - 28 - 6

Là những dòng ngẫu hứng trong ngày đông giá lạnh.