Truyện của Vinzshou69

Đăng bởi: Vinzshou69

2322 - 131 - 19

-Tác giả : Vinzshou -Nguyên tác : Jaki Natsumi (Youtube) Câu truyện kể về hành trình của Vinner, một cậu trai trẻ

HIRAETH

Writing

Đăng bởi: Vinzshou69

6 - 1 - 1

Khi toàn cầu bị đe dọa bởi một loại khí độc dị hóa nhân loại, liệu người thanh niên người

Đăng bởi: Vinzshou69

366 - 54 - 10

𝑰𝒕 𝒊𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒂𝒓𝒌𝒆𝒔𝒕 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒆 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒇𝒐𝒄𝒖𝒔 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕. -𝑨𝒓𝒊𝒔𝒕𝒐𝒕𝒍𝒆 Bí mật luôn nằm trong bóng

Đăng bởi: Vinzshou69

157 - 17 - 3

Nguyên tác : Jaki Natsumi (Đang update desc)

Đăng bởi: Vinzshou69

273 - 32 - 5

-Tác giả : Vinzshou -Nguyên tác : Jaki Natsumi (Youtube) Phần hai của câu truyện kể về hành trình của Vinner, một