Truyện của TrangPham521

Ta xin lỗi

Writing

Đăng bởi: TrangPham521

155 - 4 - 3

Hắn một bậc đế vương máu lạnh, khiến người người run sợ. Hắn bước lên ngôi nhưng đằng sau đó