Truyện của Leanhhoangdang

Đăng bởi: Leanhhoangdang

973 - 146 - 6

Nối tiếp quyển trước,ở quyển này sẽ nói về việc Rimuru đã cố gắng đến nhường nào để tìm lại linh hồn

Đăng bởi: Leanhhoangdang

6503 - 733 - 22

Sau 500 năm Thiên ma đại chiến với Yuuki và 300 năm kể từ lúc Rimuru đánh bại Null.Rimuru đang