Truyện của JenDiggory

Đăng bởi: JenDiggory

4913 - 743 - 28

" Và nếu như vĩnh hằng là thứ không thực sự tồi tại thì tôi sẽ không bao giờ thay