Truyện của HyperMuteki

Đăng bởi: HyperMuteki

12109 - 1163 - 81

Không phải ai trên thế gian cũng có thể kể lại câu chuyện này, một huyền thoại xa xưa nhạt

Đăng bởi: HyperMuteki

845808 - 52153 - 200

Người vì ai mà chiến đấu? Người nắm giữ sức mạnh là vì điều gì? Như một bạo quân tàn khốc thiếu

Đăng bởi: HyperMuteki

5969 - 278 - 1

phần tiếp theo của chương 189