Truyện của Hanami2209

Đăng bởi: Hanami2209

39071 - 3007 - 58

Nàng-Tuyệt sắc mỹ nữ, ngây thơ, tốt bụng nay đã bị nhuộm đen bởi thứ được gọi là số phận. Hắn-Là