Truyện của H29268

Đăng bởi: H29268

34 - 3 - 4

Ối giời ơi, nhiều như này k bt papa rô có cân hết đc k đây=)) mik k kiếm đc

Đăng bởi: H29268

34 - 6 - 4

Allgiyuu, ông nào đòi giyuu nằm trên qua truyện khác đọc liền ha🙂👊

Đăng bởi: H29268

24 - 9 - 5

Hiha thụ (bot) Huy:công (top) Còn các cặp sau: nabee x huno, jinki+yummie x aby, sơn đù x zeros, hachi x sầu

Xám-xanh

Writing

Đăng bởi: H29268

4 - 0 - 3

Ở đây chúng tôi có MuzGiyuu, (ờm thì sương sương chút Giyuu xám x Giyuu xanh ý mà)