Truyện của Alice090286

Đăng bởi: Alice090286

11896 - 883 - 13

Cô là 1 thành viên(không có trong nguyên tác)của đội 7.Chết ở thế chiến Ninja thứ IV với lí do