Tổng hợp truyện Oneshot natsu em di nhe tam biet cam on

Đăng bởi: anhthu884

2490 - 189 - 1

Đây là oneshot TG viết!! Nhưng TG chỉ viết đoạn kết thúc (sadending)!!! Đọc và cho TG nhận xét đi