[Tống/ĐN Conan] Cô Gái Màu Xanh Bí Ẩn

Giới thiệu truyện:

Đây là phần 3 Phần 1 [Tống/ĐN Lớp Học Ám Sát] Phần 2 [Tống/ĐN KHR] Phần 3 [Tống/ĐN Conan] Phần 3 nói về tổ chức Pereson lui về ẩn một thời gian và hoạt động âm thầm, kể lại quá trình hồi phục lại hoàn toàn của thủ lĩnh Akaya Yuri.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: