[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook

Giới thiệu truyện:

Dám đem nòng nọc của Jeon Jungkook tôi bỏ trốn ! Chỉ có một mình Hwang Ami em ! [Kịch bản : Hwang Hiyoung] [Soạn thảo : Hwang Hiyoung]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: