[Haikyuu!!!] Say you remember me

Giới thiệu truyện:

"Hinata không thích môn anh Kageyama càng không thích môn anh Vậy ai thích môn anh? Tôi thích anh, Kita Shinsuke". ___ Cre: Haikyuu Confession. Văn án ở trong truyện.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: