(Fanfic AOV) [ SinesxDex] Blood

Đăng bởi: Orbis1

Cập nhật: 17-02-2021

Tag:#aov#bh#fanfic#sinesxdez


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tựa như huyết dịch đang chảy trong mạch máu, em vĩnh viễn không cho phép chị rời khỏi em, Dextra. "Từ nay, chúng ta huyết mạch tương liên." "Từ nay, chúng ta- sinh tử không rời."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: