Thông Báo

Xin chào mọi người tớ là El đây
Chương này tớ viết chỉ để thông báo cho mọi người biết là truyện đã có phần hai rồi nhé
Chúc các cậu đọc truyện thật vui vẻ

Danh sách chương: